Oficiální status profesionálního umělce

Zatímco v České republice nemají profesionální umělci žádný úřední status, Slovenská republika v nedávné minulosti novelizovala zákon o uměleckém fondu a úřední status profesionálního umělce zavedla.

Jedná se o fyzickou osobu, která vykonává uměleckou činnost v rámci svobodného povolání nebo vedle zaměstnání na základě smlouvy o dílo, pracovní smlouvy nebo kupní smlouvy, splňuje požadovanou kvalifikaci nebo dosahuje prokazatelné umělecké výsledky a je zapsána v evidenci profesionálních umělců.

Registrace v evidenci není povinná a není legálním předpokladem k provádění umělecké činnosti. Může však být předpokladem pro udělení různých bonusů a zvýhodnění v budoucnu. Evidenci vede a spravuje nově založený Fond podpory umění (Fond na podporu umenia). O registraci rozhoduje ředitel fondu na základě doporučení odborné komise, jejíž členové jsou nominováni profesionálními uměleckými sdruženími.

Ministerstvo kultury SR odhaduje, že svobodnému umění na profesionální úrovni se věnuje zhruba 5 000 až 6 000 umělců. Přesné údaje však nejsou k dispozici, neboť od roku 1993 neexistuje žádná relevantní statistika, evidence ani registrace. Nezávislí umělci vykonávají svou činnost zpravidla individuálně, na vlastní účet a na svou odpovědnost.