Důchodové pojištění

V České republice neexistuje žádný zvláštní důchodový fond nebo program důchodového pojištění pro umělce. Podmínky důchodového pojištění jsou tedy pro umělce shodné jako pro jakékoliv jiné občany České republiky. Je-li umělec v průběhu své kariéry aktivně činný (ať už v rámci zaměstnání nebo jako OSVČ nebo kombinovaně), odvádí pojistné do základního státního důchodového systému povinně a průběžně. Jedná se o tzv. první pilíř důchodového systému, z něhož po dosažení důchodového věku umělce a za splnění případných dalších podmínek vyplyne nárok na státem vyplácený starobní důchod. Bohužel, tyto tzv. státní starobní důchody jsou značně nízké (nejen v porovnání s ostatními státy Evropské unie) a výhledově existuje předpoklad, že jejich kupní síla bude ještě slábnout.

I proto byl vytvořen systém dobrovolného „doplňkového penzijního spoření“ (dříve tzv. penzijního připojištění), umožňující, aby si kdokoli průběžně odkládal libovolnou část svých příjmů na zvláštní účet u penzijní společnosti (tzv. třetí pilíř). Tyto vklady občanů jsou doplňovány státním příspěvkem, úměrným výším jednotlivých vkladů, a dále také jistým poměrně nízkým úrokem. Tato možnost samozřejmě existuje také pro umělce.  

Bohužel, v České republice neexistují žádná zvláštní opatření pro kupříkladu bývalé profesionální tanečníky a členy tanečních skupin pokud jde o finanční podporu živobytí po ukončení jejich aktivní profesní kariéry. Je tedy na každém tanečníkovi, jakým způsobem si průběžně spoří a odkládá své příjmy v průběhu své kariéry (s využitím klasických či běžných finančních nástrojů určených pro běžné občany České republiky) tak, aby po ukončení své profese a na stáří byl dostatečně finančně zajištěn.