Podpora v nezaměstnanosti

Pokud umělec v uplynulých dvou letech odpracoval jako zaměstnanec minimálně dvanáct měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, není-li aktuálně zaměstnán a nevykonává-li žádnou jinou výdělečnou činnost. Nárok má umělec také v případě, že nepracoval, ale započítávala se mu tzv. náhradní doba. To je například období, kdy umělec pobíral invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, osobně pečoval o dítě ve věku do čtyř let nebo o osobu blízkou (II., III. IV. stupeň závislosti). Nebo vykonával dlouhodobou dobrovolnickou službu, která překračovala v průměru dvacet hodin v kalendářním týdnu. Podporu v nezaměstnanosti vyplácí úřad práce v takzvané podpůrčí době. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání:

  • do 50 let věku 5 měsíců,
  • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
  • nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující je věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících činí podpora 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. V případě OSVČ se podpora vypočítá z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud člověk před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je po celou dobu procentní sazba podpory „jen“ 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Maximální možná částka podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Umělec jakožto uchazeč o zaměstnání si může v době, kdy je v evidenci úřadu práce, přivydělat v takzvaném nekolidujícím zaměstnání. Hrubý příjem ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. V roce 2022 činila minimální mzda 16 200 Kč, možnost přivýdělku tedy činila 8 100 Kč hrubého za měsíc. Platí ovšem i další omezení. Pokud si umělec začne přivydělávat, výplata podpory v nezaměstnanosti se mu zastaví. Znovu začne být vyplácena až ve chvíli, kdy jeho přivýdělek skončí. Nikdy tedy nedostane podporu a přivýdělek najednou v jednom měsíci.

Příklad

Grafik byl zaměstnán po dobu tří let u společnosti, která za něj řádně odváděla příspěvky na sociální pojištění. V prosinci 2017 mu vypršela a dále nebyla prodloužena termínovaná pracovní smlouva, od ledna 2018 se tak stal grafik nezaměstnaným. Od ledna 2018 získává podporu v nezaměstnanosti a od března 2018 se rozhodne stát se OSVČ. Výplata podpory v nezaměstnanosti se mu proto od března 2018 zastaví.