Užitečné tipy

Transport v příručním zavazadle

Předměty přepravované v příručním zavazadle nepodléhají dovozním povinnostem (clu a dani), pokud nedosahují určité stanovené hodnoty a množství. Je proto třeba si hlídat množstevní limity a limity hodnoty zboží

Pokud převážíte počítač, fotoaparát vyšší hodnoty nebo jiné vybavení, doporučujeme ATA karnet. Další možností je nechat si vystavit u celní správy osvědčení o původu zboží, aby při návratu celník nepožadoval vybavení proclít. Důkazem původu zboží je i doklad o jeho pořízení (doklad, faktura), ale formulář celní správy nebo ATA karnet je jistějším řešením.

Půjčení vozidla v zahraničí

Půjčovny vozidel mají svá pravidla, která mohou být někdy překvapivá. Některé velké společnosti například zakazují vstup do některých zemí. V každé případě je třeba případný přejezd hranic s autopůjčovnou dopředu domluvit, protože od toho se také odvíjí cena pojištění vozu.

Vozidlo si můžete na určitý čas půjčit i na dálku po internetu. Některé české společnosti tuto možnost také zprostředkovávají.

Půjčovny si často kladou podmínku věku a zkušenosti řidiče, např. nepůjčí vůz někomu, komu ještě nebylo 25 let, popřípadě si naúčtují značnou přirážku.

Při přebírání vozu z půjčovny nahlaste všechna jeho poškození (včetně každého „škrábnutí“ laku) a nechte je zapsat do protokolu. Ideální je si vozidlo vyfotit ještě v místě půjčení ze všech stran.

Při přebírání zkontrolujte, zda máte plnou nádrž a s plnou nádrží také do půjčovny zase přijeďte vůz vrátit.

Dopravní předpisy v Evropě

Dopravní předpisy nejsou upraveny komunitárním právem a každý stát si je stanovuje sám. Doporučujeme si dohledat rychlostní limity v dané zemi a další předpisy. Podrobné informace jsou k dispozici na portálu Evropské unie, nebo v aplikaci Going Abroad.

Dálniční poplatky a mýtné

Poplatky se rovněž různí. Přehled lze nalézt na stránkách Dálniční známky.

Omezení dopravy pro kamiony

Jde o omezení týkající se vozů nad 7,5 tuny a všech vozidel s přípojným vozidlem, která nesmějí v určité časy být v provozu. Tabulka s jednotlivými časy v jednotlivým zemích je k dispozici na stránkách Policie České republiky.

Ekologická omezení

Některé evropské země zavádějí ekologické omezení dopravy, tedy ekologické nebo nízkoemisní zóny, ke kterým je potřeba disponovat ekologickou známkou. Jejich přehled naleznete na webu Green-zones.eu.

Vyzvednutí zásilky na celním úřadě

Záleží na zemi, odkud byla zásilka odeslána.

1.      Zásilky ze zemí  Evropské unie nepodléhají celnímu řízení, nepředkládáme je celnímu úřadu a po roztřídění jsou směřovány přímo k adresátovi

2.      Zásilky z ostatních zemí podléhají celnímu řízení, po převzetí vyměňovací poštou Praha 120, Plzeňská 139/290, Praha 5 Košíře, jsou předkládány celnímu úřadu a je u nich postupováno následovně:

  • Zásilky, které splňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH (do 22 EUR) jsou předloženy celnímu úřadu. Na základě jeho rozhodnutí jsou propuštěny do volného oběhu a jsou vypraveny do další přepravy.
  • Zásilky, které mohou splňovat limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH, jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí o prověření nebo nutnosti doložení chybějících dokladů, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty. Adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení.
  • Zásilky, které nesplňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH a je třeba podat celní prohlášení, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení.

Podrobné informace týkající konkrétních situacích lze najít na stránkách Celní správy České republiky, nebo České pošty.

Jednání s úřady a celní správou

Celní úředníci ani Hospodářská komora ČR nezachází s uměleckými nebo jinými předměty, které umělci potřebují ke své práci, rozdílně oproti jinému zboží. Ostatně i legislativa jednoduše používá pojem zboží.

Nepříjemnou skutečností je, že celní kontroly často znamenají velká zdržení, proto je třeba počítat s časovou rezervou.

Hospodářská komora opravdu prochází při vystavování položku po položce v ATA karnetu, který je třeba vyplnit v angličtině. Skutečně dbá na to, že v karnetu nejsou věci, které se zpátky nemohou vrátit. Tedy pokud jsou součástí vaší umělecké činnosti v zemích, kde musíte mít karnet například líčidla, nemohou být do karnetu zapsána, protože se nevrátí ve stejném množství zpět. Řešení je tedy například rozdělení líčidel mezi jednotlivé účastníky do jejich osobních zavazadel.