Příklady z praxe

Příklad

Přeprava hudebních nástrojů a technického vybavení mimo EU

Umělec, který tvoří hudbu pomocí elektronických syntetizátorů a vystupuje po celém světě, s sebou převáží své elektronické hudební nástroje.

Před svým vystoupením v New Yorku si nechá na pobočce Hospodářské komory ČR vystavit karnet ATA, protože se jedná o vybavení potřebné k jeho práci (zařízení pro výkon povolání), aby mohl prokázat, že jeho syntetizátory cestují z České republiky a opět se do České republiky vrátí.

Příklad

Přeprava zboží vysoké hodnoty v rámci EU

Designéři, kteří mají v plánu vystavovat na světovém veletrhu nábytku v Miláně, potřebují přepravit své práce v pořádku na výstavu tak, aby zboží nebylo poškozeno a bylo ve skvělé kondici, zároveň se jedná o zboží velké hodnoty.

V tomto případě využijí služeb přepravní společnosti, které se specializuje na převoz uměleckých předmětů a zajistí tak zabalení a převoz zboží bez jakékoliv újmy. Pokud přepravují z České republiky do Itálie, pohybují se na volném evropském trhu, proto není potřeba řešit cla.

Příklad

Prodej děl do zahraničí

Produktový designér s živnostenským oprávněním díky prestižnímu mezinárodnímu ocenění prodává svůj produkt do zahraničí, a to především do USA a Švýcarska.

Přestože se jedná o malý počet kusů výrobku, své číslo EORI musí pro prodej do Švýcarska mít. V tomto případě využil služeb přepravní společnosti, která za poplatky zajišťuje i celní služby. Umělec by měl poskytnout přepravní společnosti součinnost při přípravě vývozní faktury. Udat název zboží, počet, cenu a další informace, které si přepravce vyžádá.

Příklad

Vývoz zakoupených děl z ČR

Americký sběratel umění a starožitností v Praze zakoupil sborník kreseb studenta uměleckoprůmyslové školy z přelomu 19. a 20. století.

Pro vývoz do USA si na formulářích UPM zažádal o vývozní povolení. Vývozní povolení mu bylo uděleno, ale UPM si vyhradilo, že před odjezdem umělecké dílo zdokumentuje, neboť se jednalo o velice hodnotné kresby ukazující vývoj secesního slohu.

Příklad

Dočasný vývoz děl z ČR

Významný český galerista vyvážel obraz Pabla Picassa k zápůjčce na výstavu do USA, jelikož se jednalo o významnou kulturní památku a k takovému vývozu je třeba povolení ministra kultury, obraz byl celníky na Letišti Václava Havla zadržen.

Zákon stanoví, že významnou kulturní památku lze v zahraničí vystavovat (zapůjčit anebo v zahraničí vyvést z jiného důvodu) jen s předchozím souhlasem Ministerstva kultury.

Příklad

Převoz výstavy z ČR do Milána přes Švýcarsko

Umělci sami převáželi svou výstavu z České republiky do Itálie a kvůli odkloněné dopravě jeli přes Švýcarsko. Celní úředních požadoval průvodní list k jednotlivým dílům výstavy, kde by bylo předně uvedeno, o jaký předmět se jedná, jaké je hodnoty, údaje o pojištění, z jakého je materiálu a podobně. Vzhledem k tomu, že nebyli schopni tento doklad na místě vyplnit, přes úzamí Švýcarska nemohli projet a museli se vrátit.