Dočasný vývoz

Dočasné užití předmětů

V případě dočasného užití předmětů (dočasného vývozu) např. za účelem výstavy, odehrání divadelního představení či koncertu je důležité zajistit, aby se daný předmět vrátil zpět do země svého původu, a to lze pouze tak, že bude přesně identifikovaný. Totéž musíme řešit i v případě pouhého tranzitu přes zemi mimo prostor EU. K tomuto účelu slouží ATA karnet.

Tranzitní doprava

Evropské celní právo používá pojem tranzit pro situaci, kdy je zboží přepravováno přes území určitého státu bez toho, aniž by do něj bylo natrvalo dovozeno. Jedná se o režim dopravy od jednoho celního úřadu k druhému. Tranzitní doprava tak funguje jako dočasný import a export.

Zde se uplatní ATA karnet, pokud se jedná o zboží dočasného užití.

V případě tranzitní dopravy je třeba mít jistotu, že karnet obsahuje modré útržkové listy. Tyto pak vyplňujete na celních úřadech tranzitních zemí. Je nutno potvrdit vstup i výstup a dodržet dobu platnosti stanovenou celním úřadem. Dobou platnosti se rozumí lhůta pro re-export (opuštění tranzitní země, cesta k druhému celnímu úřadu), která je obvykle pouze několik dní a musí být dodržena bez výjimky.

Pokud je přepravováno zboží bez ATA karnetu, je třeba počítat s tím, že na hranicích se státem tranzitu se skládá celní jistota (depozit), která je odvislá od hodnoty zboží.

Pokud převážíte zboží z jednoho státu EU do druhého a cestujete například přes Švýcarsko, celním formalitám se nevyhnete. Lze je ovšem vyřídit na jakémkoliv celním úřadě na hranicích EU.

Pokud je cílová země až druhá na řadě, předchází jí tedy země tranzitní (např. z ČR přes Švýcarko do Izraele), je dobré s přepravcem uzavřít dohodu o tom, že řidič je odpovědný za razítko v karnetu z tranzitní země na cestě tam i zpět. Tedy, že řidič, který v ČR naloží náklad, ručí za to, že bude mít razítko ze Švýcarka na cestě tam i zpět. Celnice v ČR, která karnet po návratu nákladu domů uzavírá, bude chtít razítko z tranzitní země vidět.