Do České republiky

Umělci, kteří nejsou občany EU, potřebují platné pobytové oprávnění pro vstup a pobyt na území České republiky. 

V České republice upravuje vstup, pobyt a vycestování státních příslušníků třetích zemí na území zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Víza pro umělce ze třetích zemí

Jak je uvedeno v kapitole Typy víz a proces podání žádosti, vízum C umožňuje krátkodobý pobyt. Postup a podmínky udělování upravuje zejména Vízový kodex.

Vízum D umožňuje vstup pro delší pobyty a může být vydáno pro následující účely: zdravotní, kulturní, sportovní, návštěvy (pozvání), oficiální (politický), rodinný, studia, školení, stáže, vědeckého výzkumu, podnikání a ostatní. Vízum typu D může být vydáno až na dobu dvanácti měsíců.

Trvalý pobyt

Povolení k trvalému pobytu lze vydat, pokud státní příslušník třetí země držel povolení k pobytu po dobu pěti let a splňuje požadovaná dodatečná kritéria (zabezpečení obživy, trestní zachovalost, jazyková zkouška z českého jazyka atd.). Informace o trvalém pobytu jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR. Držitelům modré karty EU lze udělit povolení před koncem tohoto období, pokud splnili podmínku pěti let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitelé modré karty.

Bezvízový styk

Existuje více než čtyřicet třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové ​​povinnosti. Jejich občané mohou navštívit Českou republiku až na 90 dní bez víza. Bez příslušného víza však nemohou být výdělečně činní. Pro výdělečnou činnost je třeba opatřit si schengenské vízum za účelem zaměstnání.