Z České republiky

Umělci s českým občanstvím, kteří cestují do zemí mimo EU

Pro cesty českých umělců do některé ze zemí mimo EU je třeba si vždy vyhledat požadavky konkrétního státu pro vstup a pobyt na jeho území, nejlépe u jednotlivých diplomatických zastoupení v České republice.

Spektrum vízových postupů a požadovaných dokumentů je velmi široké a z tohoto důvodu zde nelze poskytnout žádné podrobné rady ani univerzální návod postupu. Platí to také pro rozšíření víz, možnost udělení víz nebo „víz při příjezdu“ na hranici nebo na letišti hostitelské země.

Všeobecné cestovní a bezpečnostní pokyny můžete získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na českých velvyslanectvích a konzulátech v daných zemích. Česká republika udržuje diplomatické styky s četnými zeměmi zastoupenými velvyslanectvími a konzuláty, které můžete kontaktovat. Na svých webových stránkách často uvádějí všechny informace, podmínky a poplatky týkající se vízových procedur.

Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR lze nalézt také vízové ​​povinnosti pro občany České republiky dle jednotlivých zemí.

Zjednodušené podmínky platí v zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a ve Švýcarsku s ohledem na jejich partnerství s EU. Více viz Cestování v rámci EU – Z České republiky.