Do České republiky

Umělci s občanstvím členského státu Evropy, kteří cestují do ČR

V České republice platí stejná pravidla pro občany EU, jako platí pro české občany v jiných členských státech EU (viz Z České republiky). Výjimky a zvláštní pravidla v České republice jsou představena dále.

Teritoriální přístup a povinná registrace

Občané EU, a navíc občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, mohou pobývat na území ČR na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti bez povolení. V České republice neplatí pravidlo povinné registrace po třech měsících pobytu na území. Je však nutné splnit ohlašovací povinnost na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie dle místa pobytu již v případě překročení třiceti dnů délky pobytu na území České republiky (viz Přihlašovací tiskopis pro cizince). Při pobytu delším než tři měsíce je možné požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu či o povolení k trvalému pobytu, pokud osoba splňuje délku pobytu a ostatní podmínky. Tato agenta spadá do působnosti Ministerstva vnitra ČR.

Informace o pracovních povoleních v EU lze nalézt na stránkách Evropské komise a o pracovním trhu v České republice na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.