Pro občany Slovenské republiky platí stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU. Zjednodušením je, že žádný ze slovenských dokladů nemusí být překládán do českého jazyka.

Občané České republiky mohou pobývat na území Slovenské republiky bez pobytového povolení maximálně tři měsíce. Při déletrvajícím pobytu je potřebné požádat o registraci pobytu na území SR, která se podává osobně na formuláři na policejním útvaru do třiceti dnů od uplynutí tří měsíců ode dne vstupu na území Slovenské republiky. Policejní útvar vydá občanu České republiky potvrzení o registraci pobytu. Je možné požádat i o vydání dokladu o pobytu (Pobytový preukaz občana EU) s platností na dobu pěti let.