Zdravotní pojištění v EU, EHP a Švýcarsku

Určení země, která je zodpovědná za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění umělce, nezávisí v EU na státní příslušnosti umělce, ale na místě výkonu výdělečné činnosti a na místě pobytu. Při poskytování a úhradě zdravotní péče českým občanům na území některého ze států EU, EHP či Švýcarska platí tato základní pravidla:

Princip rovného zacházení

Našemu občanovi je v zahraničí poskytována zdravotní péče za stejných podmínek a ve stejných cenách jako místním občanům.

Princip jednoho pojištění

Na pojištěnce ze zemí EU se v kteroukoli dobu vztahují právní předpisy jednoho členského státu. Dále platí, že za určité služby nebo léky platí migrující pracovníci zdravotně pojištění v ČR stejnou spoluúčast jako místní občané a mohou čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. Otázka poskytování a úhrady zdravotní péče je mezi členskými státy EU multilaterálně založena na principu tzv. „zrcadlovosti“, což znamená, že pro všechny státy platí při řešení této problematiky stejné podmínky.

Při uplatnění nároku se stačí prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC – European Health Insurance Card), případně Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jestliže Evropský průkaz zdravotního pojištění nemáte, nemůže vás nikdo odmítnout ošetřit, ale budete zřejmě muset zaplatit za péči na místě a o proplacení této částky zažádat po návratu domů.

Podrobné informace o tom, jak funguje systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v jednotlivých zemích, podávají národní kontaktní místa, kterým je v České republice Kancelář zdravotního pojištění.

Podrobné informace ke zdravotnímu pojištění na území EU v různých životních situacích naleznete na webových stránkách Evropské unie.

Informace o speciálních situacích migrujících zaměstnanců jsou přehledně zpracovány v příručce pro migrující osoby.