Umělci, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, jsou obdobně jako další pracovníci v oblasti kultury zdravotně pojištěni stejně jako všichni ostatní zaměstnanci. To znamená, že mají placeno kromě sociálního pojištění rovněž zdravotní pojištění svým zaměstnavatelem. Všichni pojištěnci odvádí platbu 13,5 % z vyměřovacího základu, přičemž 1/3 hradí zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel.

Povinnost zaměstnavatele platit pojistné za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání.

Při nástupu zaměstnance do zaměstnání, při ukončení pracovního poměru či při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (aj.) je zaměstnavatel povinen nejpozději do 8 dnů oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud tyto skutečnosti zaměstnavatel neoznámí, tyto povinnosti přecházejí na zaměstnance samotného ve stejné lhůtě.