Cizinec z EU, EHP a Švýcarska bez trvalého pobytu v ČR

Může být účasten českého veřejného zdravotního pojištění jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost dlouhodobě pouze na území ČR).
Občané jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska budou mít při práci v ČR v oblasti zdravotního pojištění stejné povinnosti jako občané ČR (viz zaměstnanec v ČR; OSVČ v ČR). S ohledem na mobilitu a volný pohyb zaměstnanců, samostatně výdělečně činných osob a všech občanů EU platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Cizinec s trvalým pobytem v ČR

Je povinen přihlásit se ke zdravotnímu pojištění v ČR, jakmile získá státní občanství ČR.

Cizinec ze zemí mimo EU, EHP a Švýcarska

Povinnosti cizinců přicházejících za prací do ČR ze zemí mimo EU, EHP a Švýcarska upravují dvoustranné mezinárodní smlouvy.