Administrativní procesy

Osoby povinné k DPH se účastní administrativního procesu DPH s DPH na výstupu a odpočtem daně na vstupu. DPH na vstupu – daň, kterou zaplatíte spolu s přijatým zbožím, materiálem, službou atd. DPH na výstupu – daň, kterou vyinkasujete od zákazníka za poskytnuté zboží, materiál, službu atd. V případě, že je daň na výstupu vyšší než daň na vstupu, vznikne plátci daňová povinnost. V případě, že je daň vyšší na vstupu než daň na výstupu má plátce nárok na vrácení daně od finančního úřadu, jde o takzvaný nadměrný odpočet. DPH musí být vykázána a uhrazena finančnímu úřadu pravidelně (čtvrtletně nebo měsíčně) v závislosti na výši obratu. Kromě daňového přiznání je nutné podávat i kontrolní hlášení. Na závěr je ještě nutné uvést, že DPH se vypočítává z vyfakturovaných částek, nikoli z peněz reálně přijatých. Takže pokud nám někdo neuhradil fakturu, neznamená to, že nemáme povinnost z této částky odvést daň.