Základní informace

DPH lze nazývat i jako daň z konečné spotřeby, neboť je účtována až konečným spotřebitelům, tj. kupujícímu produktu/služby. Je to typ nepřímé daně, protože dopředu nelze jednoznačně určit daňového poplatníka. Toto lze demonstrovat na příkladu: umělec, plátce DPH, nakupuje v obchodě výtvarné potřeby, musí zaplatit daň pouze tehdy, pokud si tyto výtvarné potřeby koupí pro svou osobní potřebu. Státy nemají v úmyslu uplatňovat DPH na zboží a služby zakoupené v rámci podnikatelské činnosti. Bylo by velmi administrativně náročné a velmi neúčelné vybírat daň od koncových spotřebitelů, proto stát vybírá daně nikoli přímo od umělce, ale od prodávajícího. Proto je na účtu rozepsána částka a k ní příslušné DPH. Při nákupu tak umělec zaplatí částku včetně DPH a prodávající následně odvede DPH finančnímu úřadu.

Pokud umělec použije výtvarné potřeby pro soukromé účely, zaplatí DPH (odvede ji za něj prodejce). Pokud si však výtvarné potřeby zakoupí z důvodů spojených s podnikáním, může nárokovat DPH zpět. Někdy je možné nakupovat rovnou bez DPH, pokud subjekt prokáže, že je plátcem DPH.

DPH je založena na dvou hlavních zásadách:

  • DPH je určena ke zdanění pouze soukromé spotřeby, nikoliv spotřeby v profesionálním nebo obchodním kontextu.
  • Každý, kdo je soukromou osobou nebo podnikem, musí nejprve zaplatit DPH. Plátce DPH bude následně refundován ze strany finančního úřadu.

Pokud si zákazník koupí fotografii ve spojitosti se svým podnikáním, například pro svou prodejnu nebo advokátní kancelář, nákup by se kvalifikoval jako obchodní transakce, a kupující tak může nárokovat uhrazenou DPH.

Naopak, pro umělce (za předpokladu, že je plátcem DPH) by to znamenalo, že DPH musí být přidána k prodejní ceně na jeho faktuře jako prodávajícího, kterou musí umělec vybrat od zákazníka (vlastník galerie) a odvést ji finančnímu úřadu. Profesionální umělci (tedy ne amatéři) se tak jako všichni ostatní majitelé podniků nacházejí ve dvojí roli: pro svůj prodej musí vypočítat DPH, shromáždit ji a odvést ji finančnímu úřadu; ale pokud jde o jejich nákup v rámci podnikatelské činnosti, umělci nejprve zaplatí DPH v ceně prodávajícímu a později ji nárokují ve svém běžném daňovém přiznání na finančním úřadu.

Aktuálně jsou v České republice následující sazby DPH:

  • základní sazba 21 %,
  • první snížená sazba 15 %,
  • druhá snížená sazba 10 %.

Informace o DPH dle jednotlivých států EU zde