Podnikatelé nepodléhající povinně DPH

Pokud jejich obrat nepřekročí 2 miliony Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě (neváže se na účetní období ani kalendářní rok), nejsou podnikatelé ze zákona plátci DPH. Mohou se však rozhodnout stát se dobrovolně plátci DPH. Výhoda výjimky spočívá v tom, že na faktury nemusíte přidávat DPH. To je výhodné, pokud má člověk převážně klienty neplátce DPH (například v případě prodeje soukromým sběratelům) nebo pokud poskytuje služby veřejným subjektům, které jsou v některých činnostech osvobozeny od DPH, neboť tito zákazníci by jinak platili DPH bez možnosti ji nárokovat zpět. Tedy v případě, že koncový zákazník je neplátce DPH, nezvyšuji mu cenu o přidané DPH, které on již nemůže nárokovat na finančním úřadě. Pro zákazníky, kteří provádějí nákupy v rámci podnikatelské činnosti, je bezvýznamné, zda je jim účtována DPH nebo nikoliv, protože ji později mohou nárokovat po finančním úřadu.

Nevýhodou neplátcovství je, že i v případě nákupů spojených s prací umělci osvobození od DPH nemohou uhrazenou DPH nárokovat zpět, jelikož nemají nárok na odpočet daně na vstupu. Zda je pro ně výhodnější být plátci, či ne, závisí na složení zákazníků a plánovaných výdajích.

Příklad

Divadlo (bude samozřejmě záležet na skutečnosti, zda je divadlo plátcem DPH, či není)hledá režiséra na propagační video s rozpočtem 50 000 Kč. Divadlo našlo dva potenciální režiséry. První režisér je vlastníkem firmy, která není plátcem DPH, a může fakturovat částku 50 000 Kč bez DPH a ponechat si celou částku. Druhý režisér musí odvést daň. První režisér tak může nabídnout své služby levnější než druhý režisér, případně utrží více při stanovení stejné částky.