Umělec podnikatel

Umělci se velmi často necítí či neradi cítí jako podnikatelé. To se jim však může prodražit, zejména vzhledem k jejich odpovědnosti za odvedení DPH. Osoba, která se pravidelně objevuje jako prodejce (například svého vlastní umění) nebo se účastní obchodních jednání zahrnujících služby nebo se snaží prodávat služby, je podnikatel.

Stejně jako všichni ostatní podnikatelé jsou umělci odpovědní za výběr DPH. Musí pečlivě sledovat, kdy a v jakém množství musí být DPH vypočtena a zaplacena.