Prodej uměleckých děl v ČR

U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností (umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti jsou definovány v příloze č. 4 zákona o DPH) do České republiky se uplatňuje první snížená sazba.(Obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi mohou využít zvláštního režimu dle § 91 zákona o DPH.)

Pokud je umělec plátcem DPH a půjde o standardní prodej uměleckého díla, bude připočítána základní sazba DPH 21 %.

Pro úplnost uvádím, že od daně je zcela osvobozen dovoz sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy bezúplatně nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou k dani.

V případě prodeje uměleckých děl do zahraničí je nutné si vždy předem zjistit, jak jsou pravidla v rámci legislativy daného státu upravena.

Autorské právo - odměna z opětovného prodeje ZDE