Hostování v zahraničí/kurz v zahraničí

Je třeba vzít v úvahu, zda příjemce (zákazník nebo organizátor) je soukromou osobou, nebo podnikatelem.

Je důležité si stanovit:

Zda jde o případ B2B (business to business) – plátce DPH poskytuje službu plátci DPH, ti podléhají dani v zemi poskytnutí služby, nebo o případ B2C (business to customer) – pokud je služba poskytnuta neplátci DPH, musí být zdaněna v zemi dodavatelslužby.

Zásada místa plnění se e vztahuje na kulturní, umělecké, vzdělávací, zábavné nebo podobné služby pro příjemce nepodnikatele nebo příjemce, kteří nejsou plátci DPH. To znamená, že DPH vznikla v místě, kde je předmětná služba poskytnuta.

Příklad

Česká skupina koncertuje na soukromé oslavě v Anglii.

Zásada místa plnění se aplikuje, jelikož příjemcem služby je soukromá osoba. Místo poskytnutí služby je Anglie. Takže vzniká britská DPH, kterou česká skupina kapela účtuje svým britským zákazníkům a následně ji odvede britským daňovým orgánům. Na oplátku může být odečtena jakákoli daň na vstupu, například za pobyt v hotelu nebo na cestovní výdaje. Pro tyto případy se doporučuje jmenování daňového zástupce.