Kromě běžného zdanění příjmu je třeba poznamenat, že jednotliví organizátoři (dle právní formy organizátora) nebo jednotlivé události (dle typu události) mohou být zcela osvobozeny od DPH (viz další oddíly). Zaměstnanci nejsou plátci DPH, DPH podléhají společnosti či OSVČ.