Odpovědnost za škodu

Pokud se například během výstavy poškodí umělecké dílo, vystavovatel je povinen nahradit umělci škodu v rámci obecné zákonné odpovědnosti za škodu upravené v českém právním řádu v ustanoveních §§ 2894 až 2981 občanského zákoníku.

Příklad

Umělec z Bratislavy se účastní výstavy v Berlíně. Své exponáty posílá do berlínské galerie kurýrem a po skončení výstavy je od téhož kurýra obdrží poškozené. Z povahy poškození je umělec schopen posoudit, že díla musela být poškozena během jejich zavěšení. Ve smlouvě s berlínskou galerií je výslovně sjednána odpovědnost za škodu. Berlínská galerie však tvrdí, že exponáty poškodila kurýrní služba. Vnější strana balení ale nebyla po návratu poškozena.

V tomto případě lze problematicky prokázat, kdy došlo k poškození. Bude-li umělec schopen prokázat, že škoda opravdu vznikla v průběhu zavěšení, bude berlínská galerie za škodu odpovědná. Pokud by ale škoda mohla teoreticky vzniknout i v průběhu přepravy exponátů do Berlína (navíc vzpomeňme, že vnější strana balení byla po návratu nepoškozená), bude mít umělec s prokazováním odpovědnosti značné potíže.

Aby byla situace umělce ještě horší, v případě soudního sporu by byl nucen žalovat berlínskou galerii přímo u soudu v Berlíně (za předpokladu, že příslušnost/pravomoc soudů nebyla smluvně dohodnuta nebo byla dohodnuta v Berlíně). Nezbytné angažování německého advokáta a zajištění nutných překladů apod. se však umělci nevyplatí (zejména je-li žalovaná částka nepříliš vysoká).