Jasné dohody

Mnohostránkové smlouvy bývají častou „noční můrou“ mnoha umělců a dalších osob činných v kulturním sektoru. Písemně formulovat a specifikovat základní povinnosti smluvních stran je však naprosto nezbytné v každé smlouvě bez ohledu na typ či označení smlouvy, složitost situace a charakter použití. Každá smlouva by proto měla obsahovat minimálně následující náležitosti:

  • přesné označení smluvních stran (včetně místa bydliště a data narození u fyzických osob, popřípadě označení právní formy, sídla, identifikačního čísla /IČ/, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku a charakteru zastoupení u osob právnických, přičemž aktuální zástupčí oprávnění určité osoby je vhodné ověřovat vždy ve veřejném rejstříku),
  • přesný popis předmětu smlouvy, tj. díla, úkolu, činnosti, práce nebo služby, které mají být vykonány,
  • období trvání projektu nebo spolupráce (případně dokončení díla, úkolu, projektu),
  • odměňování a splatnost, související platební a fakturační náležitosti,
  • hlavní a vedlejší náklady,
  • pojištění a doprava,
  • možná úprava autorských a souvisejících práv duševního vlastnictví, poskytnutí licence (je-li součástí plnění některé ze stran vytváření nebo nakládání s právy duševního vlastnictví).