Smlouva o dílo

V případě objednávky vytvoření nebo provedení díla je zhotovitel (tj. například autor či umělec) povinen vytvořit a doručit objednateli konkrétní specifikované dílo, které je výsledkem určité činnosti zhotovitele. Za vytvoření a dodání díla objednateli náleží zhotoviteli odměna. Dílo může mít jak hmotnou podobu (fotografie, sochy, scénografie, stavby, kostýmy, obrazy apod.), tak nehmotnou podobu (choreografie, režijní koncepce, režie filmu, kameramanské dílo, píseň nebo světelný design apod.). Z hlediska zájmu autora či umělce je nejdůležitější součástí smlouvy ujednání o odměně (ceně) za úspěšné vytvoření a dodání díla. Dílo lze charakterizovat jako výsledek určité činnosti, tj. předmětem smlouvy je (pouze) výsledek takové činnosti, nikoliv činnost jako taková, vedoucí k určitému výsledku (činnost sama o sobě předmětem smlouvy o dílo není). Návaznosti týkající se případného dalšího nakládání s díly vytvořenými na podkladě smlouvy o dílo, jež mají povahu nehmotných výsledků lidské činnosti chráněných právem duševního vlastnictví, naleznete v části Licenční smlouva níže.