Smlouva o poskytování služeb

Na rozdíl od smlouvy o dílo se smlouva o poskytování služeb zaměřuje nikoliv na výsledek, ale na službu, kterou má poskytovatel (tj. například autor či umělec) poskytovat klientovi. U smlouvy o poskytování služeb je tím pádem klient povinen za poskytnutí dohodnuté služby nebo služeb zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu (cenu) i tehdy, pokud služba nevede k očekávanému výsledku. Smluvní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obvykle končí, pokud je smlouva zrušena nebo pokud uplynula dohodnutá smluvní doba. Obecně mívá poskytování služeb poněkud volnější režim, tedy jde spíše o samostatnější a svobodnější činnost, jež nebývá tak často předmětem pokynů klienta.

V tomto ohledu se smlouva o poskytování služeb liší od pracovněprávních smluv, vyznačujících se osobní a ekonomickou závislostí a povinností dodržovat pokyny zaměstnavatele (bližší informace o rozdílu mezi OSVČ a zaměstnancem, který je vázán pokyny zaměstnavatele, naleznete také v sekci Status umělce).