Riziko pasivity při obdržení „potvrzovacího dopisu“

Uzavřou-li smluvní strany ústní dohodu a druhá smluvní strana následně zašle umělci písemné potvrzení zachycující obsah takové ústní dohody, měl by umělec okamžitě vznést námitky proti jakémukoli obsahu, který neodpovídá předchozí ústní dohodě. V opačném případě existuje určité riziko, že by nekonání (mlčení) umělce mohlo být interpretováno jako akceptace potvrzovacího dopisu. Výše uvedené platí i pro e-mailovou komunikaci.

Občanský zákoník ve svém § 1740 totiž praví, že souhlasnou odpovědí na nabídku je smlouva uzavřena, a to i když obsahuje dodatky nebo odchylky od návrhu (nabídky), které podstatným způsobem nemění její obsah. Má se potom zato, že smlouva byla uzavřena ve znění dodatku nebo odchylného znění, pokud navrhovatel tyto změny bez zbytečného odkladu neodmítne.

Může se tak například stát, že kostýmní výtvarník odsouhlasí divadlu návrh smlouvy o dílo s dodatkem, že divadlo nebude platit zálohu na vytvoření návrhů kostýmů. Kostýmní výtvarník si této změny nevšimne, nebo ji neodmítne „bez zbytečného odkladu“ a smlouva bude platit ve znění dodatku. Kostýmní výtvarník se však může dopředu takového nedopatření vyvarovat, když využije postup podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tj. když předem při zaslání návrhu na uzavření smlouvy vyloučí možnost takových změn.