Specifika přepravy výtvarných děl

V rámci střední Evropy díla přepravují nákladní auta, na větší vzdálenosti se využívá letecká doprava. V České republice se na převoz výtvarných děl specializuje několik málo firem zajišťujících izolované a vypolstrované bedny, případně klimatizované rámy. V těchto rámech s dvojitým sklem a vlastní klimatizační jednotkou často obrazy zůstávají i během výstavy, zvlášť pokud jsou běžně vystaveny například v kostele, kde je výrazně vlhčí klima, než bývá ve výstavních prostorech.

Vzácnější exponáty necestují samy, ale doprovází je kurýr, který odpovídá za převzetí a který je zajištěn a vyslán půjčitelem (věřitelem), nicméně jeho cestu i ubytování (většinou dvě noci) platí vypůjčitel (dlužník). Kurýrem by měl být ideálně restaurátor, nicméně často místo něj cestuje ředitel nebo náměstek půjčitele (věřitele).